Les nostres instal·lacions

Les instal·lacions de l’A.G.T.C. es troben per tot el món en seccions més o menys grans, depenent de la distribució dels nous projectes que han anat o van sorgint, però sempre basades en l’arquitectura del primer laboratori principal creat pel Dr. Mendel.

Totes les localitzacions de les nostres instal·lacions es troben en situacions indeterminades per òbvies raons de seguretat.

El centre neuràlgic principal és un enorme complex dividit bàsicament en dues parts: les instal·lacions antigues posades en operació des dels anys 70 fins al voltant dels anys 80 i les noves instal·lacions que funcionen des de la dècada de 1990.

Instal·lacions antigues

Als anys 70 gràcies a una col·laboració amb el govern Nixon i el Dr. Mendel la corporació adquireix un búnquer nuclear sobre el qual s’instal·la el que passa a ser el laboratori principal. La instal·lació arriba a una profunditat d’uns 5 km.

A la part subterrània d’aquestes instal·lacions, a part dels laboratoris, zones d’emmagatzematge i zones d’habitabilitat normals es construeixen càmeres de prova per analitzar els diversos tipus d’invents i creacions que es duen a terme. Aquestes estructures es troben en grups i cada quatre estructures es troba una zona d’oficines on es localitza l’elevador que condueix a la superfície.

Durant les contínues obres d’ampliació de la zona subterrània, en els anys 80 a causa d’un esfondrament accidental, es va descobrir una caverna natural i un llac subterrani que van dotar les instal·lacions d’un moll i un dic sec.

Instal·lacions noves

La zona més moderna es troba a la part més superficial, sobre el complex antic de laboratoris. Ha estat ideada com un avançat sistema d’organització modular. Compta, a més d’amb els departaments normals, amb diverses zones on s’emmagatzemen una sèrie d’habitacions en on es troben els subjectes de prova.

Aquestes habitacions són mòduls que són emmagatzemats com a contenidors i poden ser transportats a on se’ls necessiti.

Un altre sector de les instal·lacions és la zona de fabricació d’armes i emmagatzematge de neurotoxines, així com de mecanismes de robots i altres elements útils per a les proves.

La zona més profunda d’aquestes instal·lacions és un enorme incinerador.

Alimentat per un mixt d’energia solar, nuclear i de punt zero (en fase final de desenvolupament), és capaç d’arribar a una temperatura(valor eliminat per seguretat) que volatilitza qualsevol tipus de material i partícula.

Està connectat per mitjà de conductes a tots els departaments del complex per comportes d’incineració. Aquestes comportes només són accessibles a personal humà d’alta qualificació de seguretat o als sistemes automatitzats de les instal·lacions.

En aquestes instal·lacions també es troba una zona de càmeres de prova modernitzades.

Aquestes càmeres es mouen per rails i compten amb oficines des de les quals es pot observar als subjectes de prova.

En aquesta zona també es troben alguns complexos d’oficines i la càmera principal, on el projecte T.I.A. habita i on es troba la cambra principal de servidors i emmagatzematge de dades de la corporació, és per això que aquesta càmera és el cor de les instal·lacions, ja que des d’aquí es controla la totalitat dels laboratoris.

Finalment, a la zona de superfície i exterior es troben els edificis de les oficines exteriors dels laboratoris i l’aparcament dels empleats.